Portada » Banca, Media, Opinión » Cobrar com 70 presidents de la Generalitat, la nova casta directiva ni és ètica ni és sostenible

Cobrar com 70 presidents de la Generalitat, la nova casta directiva ni és ètica ni és sostenible

Defensors de les reformes laborals del PP, Antoni Brufau va percebre 3.500 euros l’hora durant el 2011 i Fainé es va assignar una jubilació de 25 milions d’euros el 2007

DILLUNS, 16 DE JULIOL DE 2012. Directe.cat

Els sous dels directius de les grans empreses de serveis són clarament excessius –la relació entre el sou del president i conseller delegat respecte al salari mitjà de la plantilla és de vertigen-. El Consell Empresarial per la Competitivitat (CEC), un selecte club empresarial format per les 17 grans empreses de l’estat que inclou Repsol i La Caixa, reclama en els seus informes “claredat i agilitat quan per causes empresarials s’hagin de fer variacions en plantilla”, en referència als acomiadaments. No obstant això, la majoria d’ells té blindatges o pensions multimilionàries acumulades, com és el cas d’Antoni Brufau, president executiu de repsol, i Isidre Fainé, president de La Caixa. Brufau té una remuneració equivalent a 70 vegades el sou del president de la Generalitat.

)

 

Sous desorbitats i comparacions d’escàndol

Si comparem la remuneració de Brufau amb la d’un treballador amb un salari brut anual de 30.000 euros, -10,27 euros a l’hora en front dels 3.500 euros que percep Brufau- resulta que el president executiu de Repsol cobra l’equivalent a 337 vegades el sou d’un operari o funcionari mig, o dit d’altra manera, calen 337 operaris per sumar el sou brut de Brufau.  En el cas del president de la Generalitat amb un sou brut anual de 144.030 euros – 49,25 euros l’hora-, calen 70 presidents de la generalitat per cobrar el sou del directiu de la petroliera.

Malgrat que Repsol travessa hores molt baixes en cotització borsària, destina retribucions molt generoses per als seus alts directius. Antoni Brufau, va ser l’any passat el quart directiu més ben pagat de l’estat espanyol, amb 10,2 milions d’euros per tots els conceptes – retribució fixa, en especies i gratificacions puntuals-,  Brufau també va cobrar per la seva pertinença al consell de l’argentina YPF i com a conseller de Gas Natural. A més Repsol va afegir  2,67 milions d’euros en pòlisses d’assegurança, per invalidesa, jubilació i mort i aportacions a plans de pensions i un premi de permanència. En total, 10.120.000 euros, que resulten 27.726 euros al dia, 3.465 euros a l’hora, 57,7 euros al minut.

El cas de la jubilació de Fainé, també és d’escàndol, i posa en evidència l’abús i la manca de regulació clara d’una entitat amb vocació social en els seus orígens, i que ara veu la seva finalitat completament pervertida. Fainé es va assignar uns 25 milions d’euros en concepte de jubilació, que va percebre en deixar la direcció de La Caixa per passar a presidir-la el 2007. Sobren les comparacions quan a Catalunya hi ha un percentatge dels jubilats que han de fer verdaders esforços per arribar a final de més i alguns que viuen en condicions de pobresa, mentre el president de La Caixa ha cobrat en concepte de jubilació uns 25 milions d’euros i continua percebent una retribució d’escàndol per fer de president d’una entitat que podem acabar perdent.

 

Deja un comentario

VIDEOS DESTACADOS

SECUENCIA DE FOTOS FLICKR