Portada » Opinión » Com pagar a hisenda a la Generalitat i no directament a l’Estat Espanyol

Com pagar a hisenda a la Generalitat i no directament a l’Estat Espanyol

http://www.ara.cat/economia/tancament-caixes-escletxa-legal_0_614338729.html

El principi de coordinació entre administracions defensa el contribuent
que vulgui pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana,
sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda.
Sempre que algú diu que Catalunya ha de fer un tancament de caixes
–Òmnium Cultural ho ha fet aquesta mateixa setmana– algú diu que
és impossible, perquè l’administració que recapta els dos grans
impostos que existeixen (l’IRPF i l’IVA) no és la Generalitat, sinó
l’Estat, i que per tant la clau de la caixa és a les mans del govern
espanyol. Però una escletxa legal permet que la Generalitat sigui
qui recapti aquests impostos.
Si un ciutadà o una empresa vol, pot pagar a l’Agència Tributària
de Catalunya, organisme nascut el 2008 amb l’objectiu de gestionar,
recaptar i liquidar –per delegació– els impostos estatals recaptats
a Catalunya, segons explica a la seva pròpia web. Aleshores
comunica al ministeri d’Hisenda que ja ha pagat els impostos
a l’agència catalana. La decisió de transferir aquests diners a l’Estat
queda a les mans de la Generalitat.
Qui vulgui pagar a Hisenda a través de la Generalitat ha de fer això:
http://www.ara.cat/ara_premium/cronica/passos-seguir-vulgui-lagencia-catalana_0_614938541.html
1. Agència catalana
A la web de l’Agència Tributària de Catalunya hi ha el formulari S-26,
que permet transferir diners a un compte corrent de la Generalitat
(vegeu foto). Al concepte caldria posar-hi que es tracta del pagament
de l’IVA o l’IRPF.
2. Transferència
Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya
es fa la transferència al compte de la Generalitat dient el número de
referència i el NIF del contribuent. Cal conservar el justificant de l’ingrés.
3. Lliurament
El contribuent ha d’anar a una oficina de l’agència catalana i lliurar
el formulari i el justificant de l’ingrés. Tant l’ingrés com el lliurament
dels papers s’han de fer almenys set dies abans que s’acabi el termini.
4. Hisenda
El contribuent (empresa o autònom) fa la declaració a Hisenda com
sempre. A l’hora de triar el mètode de pagament demana que se li
carregui l’import al compte bancari.

5. Compte corrent
A l’hora de posar el compte corrent, el contribuent ha de posar el
compte corrent de la Generalitat on prèviament ha ingressat els
diners. La decisió d’acceptar si paga o no serà del Govern.

Deja un comentario

VIDEOS DESTACADOS

SECUENCIA DE FOTOS FLICKR