AFA Lloret de Mar – LLORET DE MAR

AFA Lloret de Mar (17007014)
Felicií  Serra i Mont,13
17310 – Lloret de Mar
Teléfono 972362020 – Fax 972367925
Públic
Serveis Territorials a Girona

Ensenyaments impartits:

 • educació de persones adultes
  – adaptació de l’educació secundí ria obligatòria per a les persones adultes
 • formació de persones adultes
  – cicle de formació instrumental
 • formació de persones adultes. ensenyaments no reglats
  – accés a cicles formatius de grau mitjí 
  – informí tica – nivell inicial
  – llengua castellana
  – llengua catalana
  – llengua estrangera anglí¨s – nivell inicial
 • Deja un comentario

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada.