Educación

Immaculada Concepció – LLORET DE MAR

Immaculada Concepció (17002119) c. de Felip Gibert, 38 17310 – Lloret de Mar 972364740 – 972364826 Privat Serveis Territorials a Girona Ensenyaments impartits: educació infantil – educació infantil: parvulari (concertat) educació primí ria (concertat) educació secundí ria obligatòria (concertat) batxillerat – batxillerat de cií¨ncies i tecnologia – batxillerat d’humanitats i cií¨ncies socials

AFA Lloret de Mar – LLORET DE MAR

AFA Lloret de Mar (17007014) Felicií  Serra i Mont,13 17310 – Lloret de Mar 972362020 – 972367925 Públic Serveis Territorials a Girona Ensenyaments impartits: educació de persones adultes – adaptació de l’educació secundí ria obligatòria per a les persones adultes formació de persones adultes – cicle de formació instrumental formació de persones adultes. ensenyaments no reglats …

AFA Lloret de Mar – LLORET DE MAR Leer más »